آسمان‌ خراشی که آب را تصفیه می‌کند


به دلیل اعتقادات و باورهای مختلف در هند، آب مقدس بوده و در بسیاری از مراسم مردم هند استفاده می‌شود. اما با روند صنعتی شدن و افزایش جمعیت مشکلات زیادی در تصفیه آب در این کشور وجود دارد.

به گزارش فسیل به نقل از ایولو، تاسیسات تصفیه فاضلاب در هند تنها 30 درصد از کل فاضلاب را مدیریت می‌کند و حجم زیادی از فاضلاب هر ساله به رودخانه‌ها وارد می‌شود و در نتیجه آلودگی آب در هند بسیار جدی است. با توجه به رشد جمعیت شهری و با صنعتی شدن سریع هند و فرهنگ‌های مختلف آلودگی رودخانه‌ها بیش از گذشته شده است.

برای رفع این مشکل آسمان‌خراش تصفیه آب طراحی شده است که راه‌حلی برای زیرساخت‌های آب در هند خواهد بود.

در این روش که قابل استفاده در رودخانه‌هاست، آب آلوده بیرون وارد سیستم شده و آب سالم به تدریج از ساختمان خارج می‌شود و به روستای مورد نظر از طریق زیرساخت‌های آبرسانی انتقال می‌یابد.

هدف این پروژه افزایش حقوق آب هند توسط زیرساخت‌های آبی است.

انتهای پیام