از نماد بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ رونمایی شد


به گزارش فسیل، هانگژو میزبان بازی‌های آسیایی در سال ۲۰۲۲ از نماد خود در مراسم ویژه رادیو و تلویزیون رونمایی کرد. این نماد که جزر و مد نامیده شده، شامل ۶ عنصر است که در آن عناصری همچون رودخانه، مسیر در حال اجرا، اینترنت و خورشید قرمز و شورای المپیک آسیا دیده می‌شود.

این نماد به طور کلی نشان دهنده سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی بوده و همچنین نشان دهنده وحدت و توسعه شورای المپیک آسیاست.

هانگژو سومین شهر چین است که میزبانی بازی‌های آسیایی را در برمی‌گیرد. پیش از این پکن در سال ۱۹۹۰ و گوانگجو در سال ۲۰۱۰ میزبان بازی‌های آسیایی بودند.

پرچم شورای المپیک آسیا به طور رسمی در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ به هانگژو داده می‌شود. هانگژو چهارمین شهر بزرگ در چین به شمار می‌رود و ۲۱ میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در سال ۲۰۱۵ در نشست شورای المپیک آسیا به عنوان میزبانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ انتخاب شد.

منبع: فارس