انصرافمان را از حضور در جام باشگاه‌های آسیا اعلام کردیم
انصرافمان را از حضور در جام باشگاه‌های آسیا اعلام کردیم