ایجاد پایگاه گردشگری در زواره


رییس ایکوم کشور گفت: پایگاه گردشگری و میراث فرهنگی در شهر زواره ایجاد می‌شود.

به گزارش فسیل،«سید احمدمحیط طباطبایی» همزمان با ورود سومین قطار گردشگری به زواره در جلسه شهرداری زواره اظهار کرد: بزودی پایگاه گردشگری و میراث فرهنگی در شهر زواره ایجاد می شود.

وی در ادامه با اشاره به مرمت و بازسازی مسجد بن کویه پامنار ضمن با اهمیت دانستن این اثر تاریخی تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته مبلغ  ۲ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی جهت ادامه بازسازی مسجد بن کویه تخصیص داده خواهد شد.

انتهای پیام