بانک سرمایه، بدون سرمایه برای والیبالبه گزارش خبرنگار فسیل، تیم والیبال بانک سرمایه که چهارشنبه هفته گذشته با شکست تیم خاتم اردکان و برای سومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور شده بوجود امروز به صورت رسمی منحل شد.

طی جلسه برگزار شده بین مدیران ارشد بانک سرمایه تصمیم گرفته شد تا تیم والیبال منحل شود که به نظر می رسد علت اصلی این امر مسائل مالی و کاهش هزینه ها بوده است.

تیم والیبال بانک سرمایه طی ۳ سالی که در والیبال فعالیت داشت توانست در ۳ دوره پیاپی قهرمان لیگ برتر والیبال شود و ۲ سال متوالی نیز به قهرمانی باشگاه های آسیا دست یافت.