با همکاری نهادهای خصوصی برای شادی مردم تلاش کنیمبه گزارش خبرنگار فسیل، حبیب الله ناظریان  امروز – دوشنبه ۱۹ شهریور ماه – در اختتامیه جشنواره تابستانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه هیچ کدام از محله ها محروم نیستند، اظهار کرد: غفلت از خدمات رسانی به محلات سبب محرومیت شده چراکه در اقدامات انجام شده با موازی کاری روبه رو بوده ایم. به همین منظور از نهادها و موسسات خصوصی دعوت کردیم تا با همکاری هم برای سلامت محوریِ روح و روان مردم و شادی و نشاط آن ها در وضعیتی که در آن به سر می بریم تلاش کنیم.

همچنین نفسیه گلشیرازی رییس اداره تفریح سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، با اشاره به اینکه بودجه تابستان برای این اداره ۱۸۰ میلیون تومان بود، گفت: با مشارکت ۸۰ درصدی مردم برنامه ها را در مناطق محروم پیش بردیم و سرفصلی با عنوان سوت شادی که مخفف ستاد ورزشی تفریحی بود، انتخاب کردیم تا تمام برنامه ها با این سرفصل اجرا شود.

وی ادامه داد: با بودجه ای که داشتیم سعی کردیم هزینه های جانبی را کاهش دهیم تا بتوانیم برنامه های بیشتری برای مردم اجرا کنیم. برای این جشنواره جشن افتتاحیه در نظر گرفته بودیم که متأسفانه با مشکلاتی که به خاطر کلمه سوت برای ما ایجاد کردند مجبور شدیم افتتاحیه را لغو کنیم.

در ادامه این مراسم مریم لقمانی، مدیر باغ بانوان طلوع با اشاره به اینکه باغ های بانوان تغییر کاربری داده اند، خاطر نشان کرد: باغ بانوان از ساعت هفت صبح تا شش عصر پذیرای بانوان خواهد بود. همچنین از شش عصر تا ساعت ۲۴ و جمعه ها مخصوص خانواده ها است و این کار بزرگی بود که در راستای فعالیت های باغ های بانوان انجام شد.

وی افزود: همچنین تصمیم گرفتیم باغ های کوچک را توسعه دهیم، باغ طلوع در فاز اول با بودجه سه میلیارد تومان از پنج هزار متر به ۹ هزار متر می رسد اما باید بگویم باغ ها از لحاظ تفریحی کمی ضعف دارند. تلاش می کنیم تولید تفکرات تفریحی را در شهر پایه ریزی کنیم تا همه خانواده ها تولید تفکرات تفریحی داشته باشند نه اینکه فقط ما برنامه ریزی کنیم بلکه آن ها هم همراه با ما در این برنامه ریزی مشارکت کنند.  

به گزارش فسیل، در این مراسم مدیران مراکز مختلف اداره تفریح سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، به ارائه گزارش از عملکرد خود در جشنواره سوت شادی پرداختند.