بوسه سپاهانی ها بر قرآن/ابراهیم زاده عیدی داد + عکس


به گزارش خبرنگار فسیل، نخستین تمرین تیم فوتبال سپاهان در سال ۹۷ عصر امروز زیر نظر منصور ابراهیم زاده برگزار شد که حواشی این تمرین را در ادامه می خوانید:

* بازیکنان به هنگام ورد به زمین تمرین بر قرآن بوسه زدند و از از زیر قرآن گذشتند.

* ابراهیم زاده درجمع بازیکنان و اعضای کادر فنی، ضمن تبریک سال نو برای آن ها آرزوی سلامتی و موفقیت در ادامه لیگ را کرد.

* سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از صحبت های ابتدایی به بازیکنان عیدی داد.

* بازیکنان پس از صحبت های کادر فنی به مرور تاکتیک های گروهی و تکنیک های فردی پرداختند.

* در بسیاری از دقایق تمرین ابراهیم زاده با بازیکنان پا به توپ شد و نکاتی را به صورت فردی به آن ها گوش زد کرد.

* ابراهیم عالما به دلیل شرکت در اردوی تیم ملی سوریه در تمرین حاضر نبود.

* علی کریمی و سعید آقایی نیز به دلیل همراهی تیم ملی و سفر به تونس از غایبان این تمرین بودند.

* حدود ۱۵۰ نفر از هواداران سپاهان در محل تمرین حاضر بودند.

عکس: شهرام شریفی

عکس: شهرام شریفی

عکس: شهرام شریفی

عکس: شهرام شریفی

عکس: شهرام شریفی

عکس: شهرام شریفی

عکس: شهرام شریفی

عکس: شهرام شریفی