ترک تحصیل سه چهارم دانش‎آموزان عشایری در دوره متوسطه ‌‌معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان گفت: سه چهارم دانش‎آموزان عشایری در دوره متوسطه ترک تحصیل می‎کنند.

‌به گزارش فسیل‌، خیرالله خیرایی اظهار کرد: آموزش و پرورش محور توسعه است و غفلت در این زمینه آسیب‎های زیادی در پی دارد.

وی ادامه داد: 98 درصد دانش‎آموزان دوره‎ ابتدایی عشایری را پوشش تحصیلی دادیم، در حال حاضر  16 مدرسه دو نفره در مناطق عشایری داریم‌.

خیرایی با اشاره به چالش‎های آموزش و پرورش در مناطق عشایری تصریح کرد: سه چهارم دانش‎آموزان ما در دوره متوسطه ترک تحصیل می‎کنند.

این مسئول اضافه کرد: نیاز است مدارس شبانه روزی را در مناطق عشایری خاصی طراحی کنیم و راه دسترسی به آنها را هم هموار کنیم.

وی افزود:  188مدرسه کانکس، 66 چادر، 93 ساختمان، 45 مدرسه کپری و دو مدرسه خشت و گل در مناططق عشایری لرستان وجود دارد.

خیرایی گفت: باید برای ترک تحصیل دانش‎آموزان مناطق عشایری راهکاری مدنظر قرار داد.

انتهای پیام