تشویق علی کریمی در فولادشهر/ ممانعت قلعه نویی از شعار علیه سپید رودبه گزارش خبرنگار فسیل، حواشی نیمه دوم دیدار تیم های ذوب آهن و سپیدرود رشت را در زیر می خوانید:

* هواداران تیم سپیدرود از ابتدا تا انتهای بازی دست از تشویق تیم خود بر نداشتند.

* از ابتدای نیمه دوم بازیکنان ذخیره ذوب آهن به گرم کردن مشغول شدند.

* در اواسط نیمه دوم هواداران دو تیم به شدت علیه یکدیگر شعار دادند.

* امیر قلعه به هنگام شعار هواداران ذوب آهن علیه تیم سپیدرود رشت و علی کریمی از آن ها خواست تا فقط تیم ذوب آهن را تشویق کنند و علیه تیم حریف و شخص خاصی شعار ندهند.

* در دقیقه ۷۰ امیر قلعه نویی به صورت اشاره از حدادی فر خواست در صورتی که خسته شده تعویض شود که حدادی فر گفت مشکلی برای ادامه ندارد.

* نورافکن های ورزشگاه از دقیقه ۷۰ روشن شد.

* هواداران ذوب آهن در انتهای مسابقه علی کریمی را تشویق کردند.

این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.