تکذیب جدایی بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهنبه گزارش فسیل و به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن تکذیب خبر برخی رسانه ها در خصوص جدایی پنج یا شش بازیکن از جمع سبز پوشان تیم فوتبال ذوب آهن، این مطالب را صرفاگمانه زنی رسانه ای می داند و اعلام می دارد تاکنون هیچ لیست یا درخواستی جهت جدایی بازیکن از طرف سرمربی ارزنده تیم فوتبال ذوب آهن به این باشگاه ارسال نشده است.