تیم را با شرایط حرفه‌ای بسته‌ایم/ جذب دو ملی‌پوش غیربومی
تیم را با شرایط حرفه‌ای بسته‌ایم/ جذب دو ملی‌پوش غیربومی