جاده ابریشم نشانه ارتباط فرهنگی، تاریخی و تمدنی است

جاده ابریشم نشانه ارتباط فرهنگی، تاریخی و تمدنی است


بسته جهانگیری

​معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این‌که امروز اولین محموله با راه‌اندازی کریدور چین، قراقستان و ایران وارد منطقه آزاد انزلی شد، گفت: جاده ابریشم نشانه ارتباط فرهنگی، تاریخی و تمدنی است که از طریق کشورهای همسایه ایران محقق شده است.

به گزارش فسیل، همزمان با حضور معاون اول رئیس جمهور در منطقه آزاد انزلی راه‌اندازی کریدور چین- قزاقستان- ایران با ورود اولین محموله به بندر کاسپین راه‌اندازی شد .

 جهانگیری در حاشیه این مراسم با اشاره به این‌که امروز اولین محموله با راه‌اندازی کریدور چین، قراقستان و ایران وارد منطقه آزاد انزلی شد، اظهار کرد: جاده ابریشم نشانه ارتباط فرهنگی، تاریخی و تمدنی است که از طریق کشورهای همسایه ایران محقق شده است .

وی با بیان این‌که امروز مسیر جدید بازگشایی می‌شود و چین، اکتائو، قراقستان و ایران را به هم متصل می‌کند، افزود: این مسیر بسیار مهم است و امیدواریم که ارتباط و همبستگی ما با کشورهای همسایه و خصوصا چین توسعه پیدا کند .

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: گسترش این ارتباط روابط راهبردی ما با سایر کشورها را توسعه می‌بخشد 

انتهای پیام