جشن دیار پهلوانان در زورخانه المهدی


به گزارش خبرنگار فسیل، این مراسم با حضور محمد کیهانی شهردار منطقه ۲، حبیب الله ناظریان معاون ورزشی تفریحی شهرداری اصفهان، پیشکسوتان، ورزشکاران و جمعی از مردم منطقه ۲ برگزارشد.

اجرای مرشد خوانی و نواختن موسیقی سنتی به همراه نی و دف، آغازگر این مراسم بود، سپس گروهی از جوانان و پیشکسوتان باستانی کار به اجرای حرکات نمایشی پهلوانی پرداختند.

در ادامه شهردار منطقه ۲ در سخنانی اظهار کرد: خودم را از خانواده ورزش می دانم و خدا را شکر می کنم که توفیق حضور در این مراسم را پیدا کردم.

وی ادامه داد: وقتی این پهلوانان در حال ورزش بودند، دیدم که چقدر با عشق این کار را انجام می دادن و خوشحالم که در جمع استادان بزرگی حاضر شده ام.

کیهانی تصریح کرد: با توجه به بودجه محدودی که منطقه ۲ دارد، هرکاری که بتوانیم برای بهبود ورزش در این منطقه انجام می دهیم.

در پایان ورزشکاران به حرکات نمایشی گروهی و سپس تک نفری پرداختند.