جوانان اصفهان طلایی شدند – فسیلبه گزارش خبرنگار فسیل، روز گذشته (یکشنبه) مرحله مقدماتی روز دوم مسابقات انتخابی المپیک جوانان تایلند پیگیری شد که نمایندگان ایران در سه ماده ۱۰۰ پروانه، ۵۰ آزاد در رده سنی جوانان و ۵۰ پشت در رده سنی بزرگسالان به آب زدند.

علیرضا یاوری شناگر خمینی شهری که در مرحله مقدماتی جواز ورودی B المپیک جوانان را کسب کره بود، در فینال ماده ۱۰۰ متر پروانه با زمان ۵۷ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و طلای ماده ۱۰۰ متر پروانه را به دست آورد.

متین سهران شناگر اصفهانی تیم ملی نیز که موفق به کسب ورودی B رقابت‌های المپیک جوانان شده بود در فینال با ثبت زمان ۲۴ ثانیه و ۷ صدم ثانیه دیگر مدال طلای ایران در این مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین علی رشیدی با زمان ۲۴ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه در رتبه چهارم قرار گرفت و سینا غلامپور آخرین نماینده تیم ملی ایران در ماده ۵۰ متر پشت با توجه به انجام خطا از کسب مدال باز ماند.