حضور ۷ تیم در مسابقات واترپلوی جام رمضانبه گزارش خبرنگار فسیل، به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مسابقات واترپلوی جام رمضان با شرکت تیم های برادران محبوب، اسپینر تجارت، مقاومت اصفهان، مهندسی محکم کار، آکادمی ۲۲ بهمن، آکادمی خوشبخت و بالساچوب به میزبانی استخر انقلاب پس از اذان مغرب برگزار می شود.

این مسابقات از روز سه شنبه یکم خردادماه آغاز می شود و تا ۱۵ خرداد ادامه خواهد داشت.

برنامه مسابقات به شرح ذیل باشد:    

 سه شنبه اول خردادماه: 

بالساچوب – برادران محبوب

پنجشنبه سوم خردادماه:

اسپینر تجارت – مقاومت اصفهان

جمعه چهارم خردادماه:

مهندسی محکم کار – آکادمی ۲۲ بهمن

سه شنبه هشتم خردادماه:

اسپینر تجارت – آکادمی خوشبخت

پنجشنبه دهم خردادماه:

آکادمی ۲۲ بهمن – بالساچوب

جمعه یازدهم خردادماه:

مقاومت اصفهان – آکادمی خوشبخت

سه شنبه پانزدهم خردادماه:

برادران محبوب – مهندسی محکم کار

پنجشنبه هفدهم خردادماه:

مهندسی محکم کار- بالساچوب

جمعه هیجدهم خردادماه:

برادران محبوب- آکادمی ۲۲ بهمن