خسارات آتش سوزی در طرح ساماندهی دستفروشان کرج

خسارات آتش سوزی در طرح ساماندهی دستفروشان کرجبازارچه دست فروشان کرج واقع در منطقه ۴۵ متری گلشهر ۶ صبح دوشنبه ۱۱ تیرماه بدون هیچ خسارت جانی در آتش سوخت. به گفته مسئولان استان البرز عمدی و غیر عمدی بودن این حادثه در حال بررسی است.