داوری ها تاسف برانگیز استبه گزارش خبرنگار فسیل، محمد مهدی نظری در خصوص بازی نساجی و سپاهان گفت: داوری ها تاسف انگیز است، وقتی به زمین آمدم مچ پای من را زدند اما داور توجهی نکرد و دقیقه ۹۶ خیلی راحت برای آنها پنالتی گرفت.

بازیکن تیم فوتبال نساجی مازندران ادامه داد: در هفته های گذشته هم حق ما را در داوری خوردند که این اتفاقات تیم ما را به شرایط بدی نزدیک می‌کنند و تیم را تخریب می‌کنند.

وی ادامه داد: این داوری ها برای شهر قائمشهر و تیم ما ناراحت کننده است که اینقدر راحت با سرنوشت تیمی بازی می‌کنند.