داور با سوت هایش تیم ما را عصبی کردبه گزارش خبرنگار فسیل، قاسم حدادی فر پس از دیدار سپاهان گفت: بازی بسیار خوب و جذابی بود اما به آنچه استحقاقش را داشتیم، نرسیدیم. در ده دقیقه تمرکز خود را از دست دادیم و این چیزی بود که کادرفنی روی آن تاکید داشتند که باعث شد دو گل بد دریافت کردیم. خواستیم به بازی برگردیم اما شرایط طوری پیش رفت که نتوانستیم این کار را بکنیم هرچند با ده نفر هم خیلی خوب بازی کردیم.

وی افزود: در مورد داوری صحبتی نمی کنم ولی فقط یک جمله می گویم؛ داور با سوت هایش خیلی تیم ما را عصبی کرد اما در مورد داوری، باید افراد دیگری صحبت کنند. به سپاهان تبریک می گویم و امیدوارم که شرایط دو تیم اصفهانی در جدول خوب شود. هر حرفی در مورد داور بزنیم، علیه خود ما استفاده می شود و من صحبتی در این باره نمی کنم.