دو پیروزی و یک باخت برای اصفهانی‌ها
دو پیروزی و یک باخت برای اصفهانی‌ها