ذوب آهنی ها برای تیم ملی تلاش کنندبه گزارش فسیل، ” تو به خاطر هواداران بمان”  عنوان اصلی این روزنامه است که در آن از جلال الدین علیمحمدی درخواسته کرده برای به دست آوردن جایگاهش در ترکیب ثابت سپاهان مبارزه کند و به خاطر هواداران خیال رفتن را از سر بیرون کند. این روزنامه خطاب به علیمحمدی نوشته که  نیامدن حاج صفی به سپاهان و حضورش در تراکتور به  قدر کافی برای سپاهانی ها ناراحت کننده بوده و حالا نوبت تو است که با ماندنت از ناراحتی آنها بکاهی!

” ذوب آهنی ها برای تیم ملی تلاش کنند” عنوان دیگر این روزنامه به نقل از سعید آذری است. مدیرعامل ذوب آهن در گفتگویی و به بهانه انتشار لیست تیم ملی، از بازیکنان ذوب آهن که خود را برای حضور در تیم ملی محق میدانند خواسته تا حسابی و بیش از پیش تلاش کنند.

باشگاه های عربستانی به سیم آخر زدند، این قوانین عجیب را اصلاح کنید، استارت سبزها از چهارشنبه و تیم ملی را در خواب ببین، از دیگر عناوین صفحه اول ششمین شماره رسانه الکترونیک فوتبال اصفهان است.

برای مشاهده تمام صفحات فوتبال اصفهان اینجا کلیک کنید.