راه اندازی ایستگاه ورزش در بیمارستان هاحبیب الله ناظریان در گفتگو با خبرنگار فسیل اظهارکرد: مراکز ورزشی شهرداری همه روزه از صبح تا شب در اختیار مردم است و باید گفت که زنان استقبال بیشتری از مراکز ورزشی شهرداری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۳۶ ایستگاه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در شهر اصفهان وجود دارد که صبح ها برای شهروندان برنامه دارد، خاطرنشان کرد: تعداد ایستگاه های ورزش صبحگاهی شهر اصفهان به بیش از ۱۵۰ ایستگاه افزایش خواهد یافت.

 معاون ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهردار اصفهان ادامه داد: از هفته گذشته در بیمارستان غرضی یک ایستگاه ورزش صبحگاهی راه‌اندازی شده که مورد استقبال مراجعه کنندگان بیمارستان قرار گرفته است.

ناظریان با بیان اینکه در بیمارستان غرضی برای کودکان دیابتی تفریحاتی توسط شهرداری اصفهان به صورت بازی در نظر گرفته‌ شده است، افزود: با مسئولان بیمارستان امید نیز مذاکراتی انجام شده تا در صورت توافق ایستگاه ورزش در این بیمارستان راه اندازی شود.

وی اضافه کرد: شهرداری اصفهان سه استخر در مالکیت خود دارد که چهارمین استخر نیز تا چهار ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.