رکوردهای کذایی و خیزش دوبارهبه گزارش فسیل، “باز هم از رکوردهای کذایی سخن می گوئید” عنوان اصلی این روزنامه است. در بخشی از این مطلب به قلم سردبیر روزنامه و مدیر رسانه ای سابق باشگاه سپاهان آمده است: سال گذشته در کسوت مدیر رسانه ای  باشگاه سپاهان در یادداشتی نسبت به شکسته شدن برخی رکوردهای سپاهان در لیگ توسط پرسپولیس و مانورهای تبلیغاتی بر روی این رکوردها واکنشی داشتم و گفتم که سال آینده همه چیز به استانداردهای خود باز می گردد. حالا می بینم که آن پیش بینی ها محقق شده و کم کم  خیلی چیزها دارد سر جای خود قرار می گیرد. صدرنشینان واقعی آرام آرام به صدر می رسند و تیم هایی که در روزهای بحرانی اصفهانی ها مجال عرض اندام داشتند ممکن است حالا حالاها دیگر رتبه اول جدول را لمس نکنند!

“با یک برد همه چیز حله” هم دیگر عنوان اصلی این رسانه است که به نقل از مسعود ابراهیم زاده بازیکن ذوب آهن نوشته که تیمشان مشکل خاصی ندارد و یا یک برد همه چیز رو به راه خواهد شد.

برای مشاهده تمام صفحات فوتبال اصفهان اینجا کلیک کنید.