ریزگردهای تالاب الله‌آباد قزوین به البرز می‌رسد

ریزگردهای تالاب الله‌آباد قزوین به البرز می‌رسدمدیرکل حفاظت محیط زیست البرز به خشک شدن تالاب الله‌آباد قزوین و تهدید آن به عنوان یکی از کانون‌های ریزگرد برای استان اشاره و اعلام کرد: این تالاب در مجاورت تالاب صالحیه نظرآباد قرار دارد و به علت جهت باد، اثر منفی خشک شدن آن بر روی استان البرز است.

فردین حکیمی در گفت و گو با نیوزنگار فسیل، با اشاره به وجود 9 کانون ریزگرد در استان گفت: کمیته مقابله با ریزگرد تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است تا اقدماتی را در راستای درختکاری و کاهش این کانون‌ها انجام دهند.

حکیمی افزود: ولی در کنار همه این اقدامات، ما یک سری تعارضات در رابطه با ریزگرد در استان داریم که در این زمینه خیلی به آن ورود نشده است.

وی ادامه داد: یکی از این تعارضات حضور دام‌ها در منطقه به خصوص شترهایی که در منطقه سرگردان هستند و هیچ اقدامی برای جمع‌آوری آنها نمی‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: شترهای سرگردان در نظرآباد هر چیزی که سر راهشان باشد، می‌خورند و این بر افزایش کانون‌های ریزگرد موثر است.

وی در پایان به خشک شدن تالاب الله‌آباد قزوین و تهدید آن به عنوان یکی از کانون‌های ریزگرد برای استان اشاره و اعلام کرد: این تالاب در مجاورت تالاب صالحیه نظرآباد قرار دارد و به علت جهت باد، اثر منفی خشک شدن آن بر روی استان البرز است.  


انتهای پیام