سد صدهزار تومانی تجهیز می‌شود

سد صدهزار تومانی تجهیز می‌شودمدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: کارگاه سد شهید بروجردی تجهیز می‌شود.

‌رضا میرزایی در گفت‌وگو با نیوزنگار فسیل‌، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های کلیدی استان که در دستورکار قرار گرفته تا به نتیجه برسد، سد شهید بروجردی است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این سد در سال 91 شروع شده است، افزود: این سد جزو پروژه‌های یک میلیون ریالی بود که در حد تجهیز کارگاهی انجام و به علت حذف ردیف اعتباری تعطیل شد.

میرزایی از اختصاص ردیف اعتباری به این پروژه نیوز داد و گفت: طی سال جاری سه میلیارد و 750 میلیون تومان از منابع عمومی و هشت میلیارد تومان بودجه تبصره 19 به این پروژه اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اعتبار تخصیص یافته از محل بودجه توازن به این سد را هفت میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: تخصیص آب این سد در گذشته 5 میلیون مترمکعب برای صنعت بود که خوشبختانه با پیگیری‌های به عمل آمده به 23.9 میلیون مترمکعب رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با حضور مشاور طرح برگزار و سد فعال شده و قرار است تا پایان مرداد تجهیزات کافی به محل کارگاه سد انتقال پیدا کند.

میرزایی بیان کرد: قرارداد این سد، سه ساله بوده و اگر اعتبار اختصاص یابد اجرایی می‌شود.

انتهای پیام