سردار آزمون کاندید آقای گل جام ملت‌های آسیا + لینک رأیبه گزارش فسیل، با اتمام دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا، معز علی با پنج گل در صدر جدول بهترین گلزنان جام قرار دارد؛ بعد از او سردار آزمون و الدور شامرادوف با سه گل در رده دوم جای گرفته‌اند.

حساب توییتر جام ملت‌های آسیا از مخاطبان برای پیش‌بینی آقای گل نهایی این مسابقات نظر سنجی کرده است؛ همچنین گزینه دیگری با عنوان “سایر بازیکنان” نیز در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر سردار آزمون با ۳۲ درصد از این دو بازیکن جلوتر است و گزینه “سایر بازیکنان” با ۴۲ درصد پیشتاز است.

هواداران تیم ملی با مراجعه به این حساب توییتر می‌توانند در این نظرسنجی شرکت کرده و به گزینه مورد نظر خود رأی دهند.