سمن ها و تشکل‌های مردم نهاد؛ ظرفیت عظیم مبارزه با مواد مخدر در کشور

سمن ها و تشکل‌های مردم نهاد؛ ظرفیت عظیم مبارزه با مواد مخدر در کشوراستاندار اردبیل گفت: سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد به عنوان بازوی اصلی مبارزه با مواد مخدر در کشور می‌توانند گام‌های اساسی را در راستای کاهش این آسیب اجتماعی بردارند.

به گزارش فسیل، اکبر بهنامجو در هفتمین همایش منطقه ای صیانت و گفتمان سازی مبارزه با مواد مخدر در استان اردبیل اظهار کرد: مبارزه عملی و جدی با مواد مخدر باید از بطن و متن جامعه شروع شده و دانشگاه ها و آموزش و پرورش به عنوان محور اساسی و جدی برای مبارزه با این آسیب‌ها به شمار می‌رود که باید از ظرفیت آنها به طور جدی و عملی استفاده شود. 

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ها و همایش‌های مبارزه با مواد مخدر‌ به صورت جدی در استان‌ها برگزار می‌شود و از طریق وزارت کشور به طور جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: باید این همایش به طور مداوم در استان‌ها ادامه یافته و نتیجه و خروجی آن همه ساله کاهش آمار جمعیت مبتلایان به مواد مخدر باشد. 

استاندار اردبیل با بیان اینکه ارایه راهکارهای مهم مناسب در راستای مبارزه با مواد مخدر کشور باید در درون استان‌ها تبیین و طراحی شود، تصریح کرد: ما نیازمند به مبارزه همگانی با موادمخدر در کشور هستیم و در کنار آن مبارزه با قاچاقچیان و وارد‌کنندگان مواد مخدر نیز نباید فراموش شود. 

بهنامجو با اشاره به اینکه براساس آمارهای ارائه شده استان اردبیل از نظر افراد مبتلا به مواد مخدر در جایگاه مناسبی قرار ندارد، بیان کرد: نقش تشکل‌های مردم نهاد در کاهش این آسیب اجتماعی نباید نادیده گرفته شود و با استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها باید در راستای مبارزه همگانی با مواد مخدر گام برداریم. 

وی در ادامه سخنان خود نقش علما و روحانیت را در مبارزه با موادمخدر یادآور شد و گفت: منابر ما بهترین تریبون برای آگاه‌سازی جوانان و خانواده‌ها از مضرات مواد مخدر هستند که امیدواریم در این میان نقش روحانیون به صورت بارز در این عرصه مشخص شود. 

استاندار اردبیل با بیان اینکه میرزای شیرازی به عنوان اولین مبارز با مواد مخدر در کشور نقش اساسی را در این زمینه ایفا کرد، گفت: روحانیون ما باید با تأسی از میرزای شیرازی این روحانی مبارز می‌توانند نقشی بی‌بدیل خود را در این عرصه ارائه کنند. 

وی تاکید کرد: ثمره و نتیجه این همایش‌ها باید در استان ما به خوبی نمود عینی پیدا کند و ما باید در سال آینده بتوانیم آمار مناسبی از کاهش اعتیاد به مواد مخدر در استان را ارائه دهیم.

بهنامجو با اشاره به ایجاد ۲۰ هزار شغل در استان اردبیل در سال آینده تصریح کرد: بخشی از این اشتغال باید به معتادان ترک کرده اختصاص یابد و ما برنامه ریزی‌های خود را بر این اساس در استان اردبیل اجرایی و عملیاتی ‌می‌کنیم.


انتهای پیام