شایعه پیوستن محمد ابراهیمی به سپاهان واقعی شدبه گزارش خبرنگار فسیل، پس ازجدایی فراز کمالوند، سرمربی تیم اکسین البرز محمدابراهیمی که جایگاه ثابت خود را از دست داده بود،  به دنبال برگشت به لیگ برتر فوتبال ایران بود. اخیراً شایعاتی نیز در خصوص پیوستنابراهیمی به تیم‌های مختلف شنیده می‌شد که در این میان نام سپاهان نیز مطرح بود.

ابراهیمیدر مورد شایعات پیوستنش به سپاهان، در جواب هواداران به این شایعات رنگ حقیقت بخشید و نیم‌فصل دوم لیگ برتر را با پیراهن زرد سپاهان وارد میدان می‌شود.