شکست نامی‌نو در خانه – فسیلبه گزارش خبرنگار فسیل، تیم نامی‌نو اصفهان از ساعت ۱۱ امروز –پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه- در خانه بسکتبال اصفهان میزبان هیرو بود. حدود ۱۰۰ تماشاگر برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمده بودند و از دقایق نخست بازی، تیم نامی‌نو اصفهان را تشویق می‌کردند.

 در کوارتر اول و دقایق ابتدایی نامی‌نو اصفهان ساختار تیمی خود را از دست داده بود و این مسئله موجب شد که در این کوارتر با نتیجه ۲۷ بر ۱۶ مغلوب هیرو شود.

با شروع کوارتر دوم، نامی‌نو بازی هجومی‌تری از خود به نمایش گذاشت و توانست با نتیجه نزدیک ۳۳ بر ۳۲، این کوارتر به سود خود به پایان رساند.

در کوارتر سوم نامی‌نو از پتانسیل میزبانی خود استفاده کرد و با حمایت هواداران و ارائه یک بازی خوب توانست ۹ امتیاز از هیرو پیش بیفتد، اما در دقایق پایانی هیرو توانست به بازی باز گردد که در نهایت این نامی‌نو بود که توانست این کوارتر را هم با نتیجه ۴۷ بر ۴۴ به سود خود به پایان رساند.

در کوارتر پایانی بازی برابری از هر دو تیم به نمایش گذاشته شد و در ثانیه‌های پایانی تیم هیرو توانست با نتیجه ۶۳ بر ۶۱ نامی‌نو را در خانه شکست دهد.