صنعت نفت آبادان و سپاهان در فوتبال به وقت اصفهانبه گزارش فسیل، ویژه برنامه “فوتبال به وقت اصفهان” در ادامه پخش و کارشناسی مسابقات مختلف فوتبال، از یک ساعت پیش از آغاز دیدار سپاهان و صنعت نفت آبادان در فرهنگسرای اسوه پذیرای فوتبال دوستان اصفهانی خواهد بود.

این ویژه برنامه از ساعت ۱۹:۴۵ آغاز و ورود برای عموم آزاد و رایگان است. کریم قنبری، احمد باغبانباشی و حسام فتاحی از پیشکسوتان سپاهان از مهمانان این ویژه برنامه خواهند بود.

پیش از این قرار بود فقط دیدارهای خارج از خانه سپاهان در لیگ برتر برای خانواده ها پخش شود که با توجه به محرومیت سپاهان از حضور هوادارانش در ورزشگاه نقش جهان، دست اندرکاران این ویژه برنامه، پخش این دیدار را هم در دستور کار خود قرار دادند.

این برنامه به همت معاونت فرهنگی شهرداری منطقه دو اصفهان برگزار می شود.