صوت / بسته نیوزی ۱۳ خرداد ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۱۳ خرداد ۹۷


 بسته نیوزی ۱۳ خرداد ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: معصومه محمدپور