صوت / بسته نیوزی ۱ خرداد ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۱ خرداد ۹۷


بسته نیوزی ۱ خرداد ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۱ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.