صوت / بسته نیوزی ۲۰ خرداد ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۲۰ خرداد ۹۷


بسته نیوزی ۲۰ خرداد ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار: میثم خدمتی / گوینده: حسام‌الدین قاموس مقدم