صوت / بسته نیوزی ۲۳ خرداد ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۲۳ خرداد ۹۷


بسته نیوزی 23 بهمن 97

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.