صوت / بسته نیوزی ۲۶ تیر ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۲۶ تیر ۹۷


26 tir.jpg

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۶ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: میثم خدمتی