صوت / بسته نیوزی ۳ اردیبهشت ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۳ اردیبهشت ۹۷


بسته نیوزی ۳ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.