صوت / بسته نیوزی ۵ خرداد ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۵ خرداد ۹۷


بسته نیوزی ۵ خرداد ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۵ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار:  / گوینده: حسام مقدم