فسیل – لیالی قدر، بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان

فسیل – لیالی قدر، بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان



مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان، همزمان در سراسر کشور با حضور گسترده مردم به همراه قرائت دعاهای افتتاح، جوشن کبیر و ذکر استغفار قرآن به سر گرفتن برگزار شد.

عکس: محسن اسماعیل‌زاده – امیرحسین خورگویی/ فسیل