فسیل – کارخانه پلی‌اکریل اصفهان

فسیل – کارخانه پلی‌اکریل اصفهانکارخانه پلی‌اکریل اصفهان که در اواخر سال ۹۵ اعلام ورشکستگی کرده بود و سپس با حمایت‌های دولتی توانست در اواسط سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را به صورت محدود از سر بگیرد، این روزها دست و پا شکسته در حال فعالیت است. مهمترین تولیدات شرکت پلی‌اکریل ایران، الیاف اکریلیک و نخ و الیاف پُلی اِستر است و تولیدات آن به عنوان مواد اولیه در شرکت‌های نساجی و تولید فرش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شرکت با سابقه حدود نیم قرن و ایجاد اشتغال – در حدود ۲۰۰۰ شغل – یکی از نمادهای اشتغال کارگری است؛ کارگرانی که با ورشکستی‌های متوالی سال‌های گذشته شرکت‌های بزرگ دچار مشکلات معیشتی شده بودند. زندگی همراه با استرس و در پیچ و تابِ بودن یا نبودن شغلی که محل تامین زندگی آنهاست، یکی از رنج‌های قشر کارگر است.

عکس: مرتضی زنگنه – فاطمه نصر / فسیل