فسیل – کارگران معدن سنگ ؛تراورتن؛

فسیل – کارگران معدن سنگ ؛تراورتن؛معدن سنگ تراورتن همدان محل کسب درآمد مردانی سخت کوش است که در چهره آنها نشانی از سیاهی وجود ندارد اما این بار در ارتفاعات چند متری از زمین به استخراج سنگهای تزیینی مشغولند و گاهی با مرگ دست و پنجه گرم می کنند .همدان یکی مهمترین شهرهای شاخص در کشوراز نظر دارا بودن معادن سنگ تراورتن (تزیینی) است. اما به دلیل اوضاع اقتصادی کشور و به اصطلاح نبودن بازار این معادن یکی پس از دیگری رو به تعطیلی می روند. این وضع  باعث شده که حتی معادن فعال هم تعداد زیادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری بفرستند و با تعداد کمی از کارگران خود مشغول باشند. کارگران معدن سنگ تروارتن با سختی ها، خطرات  و مشکلات زیادی مواجه هستند. کار کردن آنها با دستگاه های پرخطر برش سنگ، قرار گرفتن بر لبه های صخره برش خورده بدون هیچ نوع حفاظ و ایمنی، کار کردن در فصل های بارندگی که سختی کار را برایشان چند برابر میکند و حتی وقتی با کارگران سختکوش معدن هم صحبت می شویم از بیمه نبودن سخن می گویند. اما کارگران تمام این سختی ها و مشکلات را پذیرفته اند تا بتوانند در پایان ماه روزی حلالی سرسفرهایشان ببرند.