فعالیت اسپانسری و تبلیغاتی روی لباس هواداران و لیدرها، ممنوعبه گزارش فسیل و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به ابلاغ آخرین مقررات و قوانین مسابقات بین المللی  به ویژه در حوزه تماشاگران و همچنین فعالیت های فرهنگی باشگاهها و فدراسیون‌ها، لازم است با اطلاع رسانی گسترده از بروز تخلفات و طبیعتاً صدور احکام انضباطی و جرایم ناشی از تخلفات در مسابقات بین المللی پیشگیری شود.

بر این اساس و بر مبنای آخرین قوانین، ممنوعیت استفاده از دخانیات نیز به مواردی همچون پرتاب ترقه، پرتاب اشیاء، مواد محترقه، مواد آتش زا و دودزا، لیزر و… در ورزشگاه‌ها اضافه شده و در صورت مشاهده تخلف از سوی تماشاگران و یا عوامل حاضر در ورزشگاه‌ها، جرایم سنگین مالی و احتمال محرومیت از حضور تماشاگر را در پی خواهد داشت. بر همین اساس لازم است کانون های هواداری باشگاه‌ها و مشوقین نسبت به توجیه تماشاگران حاضر در ورزشگاه ها اقدام کنند.

علاوه بر این هرگونه تبلیغات هماهنگ و گسترده روی پیراهن تماشاگران که به شکل مشهود نشان دهنده اقدام تبلیغاتی هماهنگ، با استفاده از لباس های متحدالشکل متعدد به ویژه درج تبلیغ روی لباس مشوقین و لیدرها باشد جرایم سنگین مالی  همراه خواهد داشت. بر این اساس لازم است باشگاهها در مسابقات بین المللی از هرگونه فعالیت اسپانسری و تبلیغاتی روی لباس هواداران و لیدرهای خود ممانعت به عمل آورند.

طبق قوانینی که پیش از این نیز اعلام شده به اهتزاز درآمدن هرگونه بنر و دست نوشته با مضامین غیرورزشی و حتی طراحی اشکال غیرورزشی یا غیرجوانمردانه در قالب طرح های مختلف بر روی جایگاه تماشاگران نیز ممنوع است و هواداران تنها مجاز به استفاده از پرچم و تابلوهای مرتبط با تیم ملی کشور خود یا باشگاه مورد نظرشان در مسابقات هستند.