قدردانی از روسای بازنشسته هیئت های ورزشی شهرستان اصفهانبه گزارش فسیل و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، با توجه به ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی، در مراسمی ویژه با حضور مجید رحیمی زاده رییس، محمد طباطبایی معاون و زهرا کویری مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان این شهرستان و سید حسن افتخاری رئیس هیئت هندبال استان اصفهان از روسای بازنشسته هیئت های ورزشی قدردانی به عمل آمد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در جمع روسای بازنشسته هیئت های ورزشی اظهار کرد: شما از پیشکسوتان ارزنده ورزش شهرستان اصفهان هستید که به ورزش عشق دارید، بطور حتم از وجودتان برای توسعه و پیشرفت استفاده خواهیم کرد چراکه دارای تجربیات زیادی هستید.

مجید رحیمی زاده افزود: در جلسه ایی که با مسئولین هیئت ها داشتیم تاکید بر این بود که از تجربیات پیشکسوتانی همچون شما که وقت خود و خانواده را صرف ورزش کرده اید استفاده کنند و حتی بنده و همکارانم برای توسعه ورزش شهرستان هم از تجربیات ارزنده روسای بازنشسته هیئت های ورزشی استفاده خواهیم نمود.

وی تاکید کرد: این مراسم کوچکترین کاری بود که اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در مقابل زحمات چندین ساله روسای بازنشسته هیئت های ورزشی انجام داد.

در ادامه محمد طباطبایی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان ضمن قدردانی از زحمات روسای بازنشسته هیئت های ورزشی اظهار کرد: بطور حتم هدف روسای بازنشسته هیئت های ورزشی خدمت به ورزش بوده و اگر خدمات این قشر نبود ورزش اصفهان در سطح ملی و بین المللی افتخارآفرینی نداشت.

وی به قانون منع بکارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: باید از دید فرصت به این بخشنامه بنگریم و می توان با هم اندیشی با مسئولین بازنشسته هیئت های ورزشی در ارتقاء ورزش شهرستان اصفهان کوشا باشیم، ضمن اینکه من این مراسم را نشست هم اندیشی اداره ورزش و جوانان با روسای با تجربه در جهت تدوین سند راهبردی اداره ورزش و جوانان می دانم.

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان خاطر نشان کرد : روسای بازنشسته هیئت های ورزشی نمی توانند ورزش را رها کنند چراکه سالیان سال در ورزش بوده اند و به آن خدمت نموده اند و امیدوارم از وجود آنها که سرمایه بزرگ ورزش هستند در جهت ارتقاء و توسعه ورزش استفاده شود.

سید حسن افتخاری رئیس هیئت هندبال استان اصفهان که میهمان ویژه این مراسم بود نیز از زحمات روسای بازنشسته هیئت های ورزشی به عنوان ایثار وقت یاد کرد و گفت: نبود شما تنش در ورزش شهرستان اصفهان ایجاد می کند چراکه شما ایثار وقت کرده اید و هیچکس نمی تواند ایثار وقت را به شما بازگرداند. شما باید در کنار ورزش باشید چراکه اگر اینگونه نباشد نهالی که کاشتید از بین خواهد رفت.