مثل همیشه الگو باشید – فسیلبه گزارش خبرنگار فسیل، شهرآورد اصفهان همیشه از لحاظ جذابیت، الگویی برای لیگ برتر بوده و این بازی، یکی از زیباترین نبردها در هر دوره لیگ برتر است. اما شرایط به وجود آمده برروی سکوی ورزشگاه ها در جریان بازی های چند هفته اخیرلیگ برتر وظیفه‌ای سنگین، بر روی دوش هواداران این دو تیم می اندازد.

هواداران سپاهان و ذوب آهن، علیرغم شعارهای بعضاً نامطلوب که برخواسته از هیجان داخل زمین فوتبال است، هیچگاه آسیبی به یکدیگر و به تجهیزات ورزشگاه ها نزده اند و با توجه به حوادث اخیر در ورزشگاه غدیر و آزادی، این هواداران باید بار دیگر، فرهنگ احترام به اموال عمومی و آسیب نرساندن به یکدیگر را به سایرین نشان دهند.

در سال های اخیر، اصفهانی ها دربی های جذابی چه از نظر فنی و چه از نظر حال و هوای ورزشگاه به تصویر کشیده اند و این بار نیز با پرکردن صندلی های ورزشگاه فولادشهر، می خواهند بر جذابیت دربی شهر خود بیافزایند. البته نکته مهم این است که تماشاگران اصفهانی فارغ از تعصب به هر تیمی، همیشه به فکر آبرو و حفظ ارزش های شهر خود بودند.

پس از مسائلی همچون خشکی زاینده رود و مشکلات آلودگی هوا  همچنان تنها دلخوشی مردم شهر زیبای خدا فوتبال است که امیدواریم این دربی هم مثل همیشه جذاب باشد و تماشاگران اصفهانی، باز هم رفتار قابل تقدیر خود را همانند سابق، الگویی برای دیگر تماشاگران فوتبال ایران کنند.