مدال های ورزشکاران اصفهان یکی پس از دیگری از راه می رسدبه گزارش خبرنگار فسیل، در ادامه بازی های پاراآسیایی جاکارتا ورزشکاران اصفهانی موفق شدند پنج مدال برای کاروان ایران کسب کنند.

اولین مدال ورزشکاران اصفهانی را داوود علی قاسمی در ماده دوی ۲۰۰ متر کسب کرد و موفق شد مدال برنز را بدست آورد. قاسمی در ماده ۱۰۰ متر نیز مدال نقره را بر گردن آویخت.

در بخش بانوان و در ماده دوی ۲۰۰ متر هم، هاجر صفرزاده صاحب مدال نقره شد.

در ماده پرتاب وزنه، مهدی علیزاده به مقام سوم رسید و گردن آویز برنز را از آن خود کرد.

علیرضا مختاری، ملی پوش پرتاب دیسک کشورمان نیز با ایستادن بر سکوی سوم به مدال برنز رسید.