مصدومیت دروازه بان الوحده گریبان این تیم را گرفتبه گزارش خبرنگار فسیل، محمد الشمسی دروازبان جوان تیم فوتبال الوحده امارات به دلیل مصدومیت قادر به همراهی ایند طی یک ماه آینده نخواهد بود.

الشمسی پیش از دیدار با ذوب آهن مصدوم شده بود و باید یک ماه از میاد دور باشد. با این شرایط دروازبان جوان الوحده دیدار مقابل لوکوموتیو تاشکند و الدحیل قطر را از دست خواهد داد.