ملی پوشان هندبال به اردو می ورند/بیشترین ملی پوش سهم اصفهان


به گزارش فسیل و به نقل از سایت فدراسیون هندبال، نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگسالان زیر نظر زوران کاستاراتویچ، سرمربی جدید تیم ملی از روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در محل فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌شود.

اصفهان با ۸ ملی پوش بیشترین سهمیه را در این اردو دارد.

اسامی دعوت شدگان به این مرحله اردو بدون بازیکنان فعال در خارج از کشور به شرح زیر است: