ممانعت آذری از ورود دوربین برنامه های تلویزیونی به ورزشگاهبه گزارش خبرنگار فسیل، در پی حواشی به وجود آمده از سوی شبکه خبر مبنی بر استفاده نکردن از پسوند ایران برای تیم فوتبال ذوب آهن در خبر قرعه کشی جام قهرمانان باشگاه های آسیا و موضع گیری مدیر عامل باشگاه ذوب آهن نسبت به این عمل شبکه خبر، سعید آذری با حضور در بیرون ورزشگاه پس از صحبت با عوامل واحد سیار صدا و سیما، اجازه ورود آن ها به ورزشگاه را نداد.

همچنین با دستور سعید آذری دوربین های برنامه های تلویزیونی نیز اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند.