نسخه علی اصغری، قدرت سپاهان و دردسرهای احتمالی!به گزارش فسیل، “دردسرهای احتمالی ذوب آهن برای تقوی” عنوان اصلی این روزنامه است که اشاره به بازی پیش روی شاگردان امید نمازی با تراکتورسازی تبریز دارد.
” قهرمانی امسال با وجود قدرت سپاهان خیلی سخت است” دیگر عنوان مهم این رسانه به نقل از بهروز رهبری فر است. این پیشکسوت پرسپولیس گفته فصل گذشته تکرار قهرمانی پرسپولیس در شرایطی اتفاق افتاد که تیم های سپاهان و تراکتورسازی ضعیف شده بودند و امسال با توجه به قدرت زردپوشان اصفهان، قهرمانی مجدد سرخ ها کار بسیار مشکلی است.
نسخه علی اصغری پروین و برای کامبک و حق نداری به ورزشگاه بروی دیگر تیترهای صفحه اول پنجاه و هفتمین شماره روزنامه اینترنتی فوتبال اصفهان است.

برای مشاهده تمام صفحات فوتبال اصفهان اینجا کلیک کنید.