نگاهی به 110 پروژه اولویت دار استان کرمان در سال 97

نگاهی به 110 پروژه اولویت دار استان کرمان در سال 97استاندار کرمان در پیام نوروزی خود به تشریح برخی از اقدامات استان در سال 97 پرداخت و گفت: برای سال 97 برنامه های بسیار مهمی را پیش بینی کرده به طوری که 110 پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی با بیشترین حجم سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را دستور کار سال 97 داریم که بخشی از آن در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید که حال نیوزگزاری فسیل به سراغ جزییات این پروژه ها رفته است.

به گزارش فسیل، دکتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در تشریح جزییات طرح های اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: از ابتدای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در استان کرمان تاکنون 393 مصوب در قالب 101 جلسه را داشته ایم که از این تعداد 40 جلسه و 107 مصوب مربوط به سال 96 بوده است.

وی با بیان اینکه حدود 40 درصد از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان ها و قریب به 30 درصد جلسات در تهران تشکیل شده است اظهار کرد: در سال گذشته (96) 450 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تعیین شد که از این تعداد 149 مورد برش استانی پروژه ملی، 152 پروژه پیشنهادی استانی دستگاه ها و 149 پروژه مربوط به بخش خصوصی (مثلث توسعه اقتصادی) بوده است که در مجموع شاهد 56 درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه ها در سال 96 بودیم.

رودری با اشاره به 110 پروژه مهم و اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: اولویت بندی پروژه ها براساس میزان سرمایه گذاری، اشتغال، استراتژیک بودن و محرک و پیشران بودن اقتصادی بوده است که از بین 450 پروژه اقتصاد مقاومتی استان 110 پروژه (معادل 25 درصد کل پروژه ها) را انتخاب کردیم که این تعداد پروژه 67 درصد از سهم سرمایه گذاری پروژه های اولویت دار از کل پروژه های اقتصاد مقاومتی و 75 درصد سهم اشتغال کل این پروژه ها را در بر خواهد داشت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به وضعیت کلی 110 پروژه مهم و اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان پرداخت و گفت: 29 پروژه مربوط از این تعداد مربوط به برش استانی پروژه های ملی است که تاکنون 63 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ضمن آنکه 48 پروژه نیز مرتبط با بخش خصوصی (طرح مثلث توسعه اقتصادی) است که تاکنون 51 درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه 28 پروژه نیز سهم معین های اقتصادی خواهد بود افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها نیز 48 درصد است ضمن آنکه 5 پروژه دیگر نیز پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان بوده که تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و از برنامه زمان بندی شده (حدود 53 درصد) عقب تر می باشند.

رودری به بخش های اقتصادی این 110 پروژه پرداخت و گفت: بیشترین سهم این پروژه ها مربوط به بخش صنعت و معدن با 57 پروژه خواهد بود که تاکنون 2686 فرصت شغلی را ایجاد کرده است که پیش بینی می شود پس از بهره برداری از این پروژه ها برای 16 هزار و 150 نفر ایجاد اشتغال کند.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان اینکه 15 پروژه نیز در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود افزود: این پروژه ها نیز تاکنون برای 10 هزار و 232 نفز ایجاد شغل کرده است که پیش بینی می شود تا پایان به اجرایی رسیدن این 15 پروژه، 2908 نفر دیگر نیز به حوزه اشتغال استان بپیوندند.

رودری با اشاره به 9 پروژه میراث فرهنگی و گردشگری، 6 پروژه عمران شهری، 6 پروژه حوزه آب، 12 پروژه حوزه انرژی، زیرساخت و حمل و نقل و 6 پروژه خدمات شهری تصریح کرد: تاکنون این 110 پروژه  مهم و اولویت دار استان برای  17 هزار و 164 نفر ایجاد اشتغال کرده که پس از بهره برداری این میزان اشتغال به 22 هزار و 407 نفر خواهد رسید.

 

انتهای پیام