نیاز به کمک شهروندان کرج برای سبک سازی بار درختان از برف

نیاز به کمک شهروندان کرج برای سبک سازی بار درختان از برفسرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: از ساعات اولیه صبح عملیات سبک سازی بار درختان از برف در کرج شروع شده است.

حسین عطایی در گفت وگو با نیوزنگار فسیل اظهار کرد: همزمان با آغاز بارش برف در کرج، نیروهای خدماتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با حضور در سطح شهر، پارک‌ها و عرصه‌های فضای سبز، عملیات سبک کردن بار درختان از برف را آغاز کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این نیروها در کنار سبک کردن درختان از طریق تکاندن، ناچار به قطع برخی شاخه‌ها هستند. تنها شاخه‌هایی قطع می‌شود که در اثر سنگینی برف شکسته‌اند و عدم قطع آنها احتمال  وقوع صدمات و تلفات جانی را افزایش می‌دهد.

وی ابراز کرد: برای سرعت‌دهی بیشتر به این کار از شهروندان تقاضا می‌شود در سبک سازی بار درختان شهر از برف به نیروهای شهرداری کمک کنند.

عطایی در ادامه به برف روبی معابر شهری نیز اشاره کرد و افزود: برف روبی معابر، پارک‌ها و بوستان‌ها ی کرج نیز از ساعات اولیه صبح آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.

انتهای پیام