وزیر کشاورزی نیوزداد: موافقت دولت با استمهال بازپرداخت وام کشاورزان خسارت دیده

وزیر کشاورزی نیوزداد: موافقت دولت با استمهال بازپرداخت وام کشاورزان خسارت دیدهوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خسارت‌های خشکسالی در کشور، گفت: براساس مصوبه دولت با استمهال بازپرداخت وام کشاورزان خسارت دیده خشکسالی موافقت شد.

به گزارش نیوزنگار فسیل، محمود حجتی در حاشیه بازدید از بخش کشاورزی شهرستان اردستان، با اشاره به خسارت های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در کشور، اظهار کرد: براساس این مصوبه، دولت با استمهال بازپرداخت وام کشاورزان خسارت دیده خشکسالی موافقت شد و هیچ بانکی نمی تواند سرپیچی کند.

وی با اشاره به خسارت های سنگین سرمازدگی در بخش کشاورزی، افزود: در بخش کشاورزی دولت بیش از 11 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

حجتی در خصوص وضعیت قنوات، گفت: اگر انتظار دارید قنوات را دولت به تنهایی حفظ کند، اشتباه است. قنوات یک سرمایه ملی است که هم دولت و هم کشاورزان باید آن را زنده نگه دارند. قطعا نباید در مناطقی که با مشکل آب مواجه هستند کشاورزی آب بر نباید انجام شود و بیشتر باید به کشت های فشرده پرداخته شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که از کشاورزی بهره وری ملی و فردی صورت گیرد، گفت: در موضوع کشاورزی گلخانه ای کشاورزان از فرصت کشت های نشایی می توانند بسیار بهره ببرند. البته در استان اصفهان کمتر به موضوع کشت های گلخانه ای توجه شده است.

حجتی گفت: یکی از طرح و اهداف وزارت کشاورزی در موضوع طرح های اقتصاد مقاومتی بخش کشت های گلخانه ای است. در حال حاضر نزدیک به سه هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نمی شود کشاورزی را به صورت سنتی در کشور انجام دهیم، گفت: برخی از محصولات در کشور بنا بر اسرار مسئولان نظام باید به هر نحوی تولید و کشت شود. در موضوع گندم در مرداد سال گذشته پیشنهاد افزایش قیمت گندم را مطرح کردیم، اما شورای اقتصاد تصویب نکرد.

وزیر کشاورزی افزود: امروزه باید از مراتع به نحو مطلوب تری استفاده کنیم به طوری که کشت و هم بهره برداری مطلوب تری انجام شود. زاد و ولد دام سبک در کشور اکنون دو دهم است، که آمار ضعیفی است.

انتهای پیام